Ochrona danych

Odpowiedzialność za treść Voodoo-it.com

Digi - Technik & Partners Company Est.
Dorfstrasse 7A
9495 Triesen
Liechtenstein

Hosting: digihoster.ch

Ochrona danych

Do analizy twojej strony nie potrzebujemy twoich danych osobowych. Jeśli, w wyjątkowych przypadkach, będą potrzebne dane, takie jak adres lub inne dane personalne, zostaniesz o tym poinformowany(-a). Jeśli zdecydujesz się powierzyć nam lub powiązanym z nami organizacjom swoje dane, np. w celu kontaktu z nami, będziemy bezwzględnie stosować obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych.

Jeśli nie wyrażasz zgody na kontaktowanie się z tobą za pośrednictwem tych danych lub chcesz je usunąć, postąpimy zgodnie z wyrażoną wolą. Podczas korzystania z serwisu do analizy strony zbieramy dane. Analizujemy te dane w celu wykrycia trendów oraz statystyk, a podczas ich gromadzenia zachowujemy w pełni standardy ochrony danych oraz postępujemy zgodnie z prawem o ochronie danych.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszystkie materiały znajdujące się na stronie, takie jak: teksty, obrazy, wykresy, pliki audio i wideo podlegają ochronie praw autorskich i nie mogą być kopiowane, modyfikowane lub użyte na innych stronach internetowych lub w innych celach.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje podawane na naszej stronie są nieustannie weryfikowane i aktualizowane. Nie możemy jednak zagwarantować, że informacje te zawsze będą poprawne. Dotyczy to zwłaszcza odnośników wychodzących i przychodzących z zewnętrznych stron internetowych, o których nie udzielamy żadnych konkretnych informacji i nie podajemy danych na ich temat. Wszystkie informacje mogą zostać usunięte, zmodyfikowane lub poprawione bez wcześniejszego poinformowania o tym.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Osoby korzystające z informacji znajdujących się na stronie, robią to na własną odpowiedzialność.

Podlega jurysdykcji sądowniczej Księstwa Lichtensteinu