Pomoc

Zaloguj się do swojego profilu. Znajdź sekcję aktywuj newsletter w sekcji Ustawienia.

Pod koniec każdego audytu na końcu raportu wyświetlany jest link do darowizny PayPal. Kliknij przycisk wpłaty, a zostaniesz przekierowany do PayPal. Możesz przekazać darowiznę jednorazowo lub w sposób ciągły co miesiąc.